Daver in Dutch

Home ] Up ] Survey Results ] Consulting ] Book ] Game ] Photo CD-ROM ] Related Websites ]

Daver Consult & Training  

Daver Consult en Training is een adviesbureau voor opleiding, training en personeelsbegeleiding en is in Januari 1988 opgericht door Mevrouw P.S.M. Daver.

Onze activiteiten betreffen het geven van trainingen op het gebied van communicatieve en managementvaardigheden. In de meeste gevallen zijn dit in-company trainingen, die in samenspraak met de opdrachtgever door ons worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Hierbij proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actuele strategie van de organisatie, de opleidingsnoodzaak en de cultuur van het organisatie-onderdeel waarvoor de trainingsactiviteit wordt opgezet. De deelnemers zijn veelal medewerkers van uitvoerend tot middenkader niveau afkomstig uit grote en middelgrote organisaties.

Onderstaand vindt u een gecomprimeerd overzicht van de door ons gegeven trainingen: 

            Management en Leidinggeven

Leidinggeven en motiveren
Beoordelen en funktioneringsgesprekken
Conflicthantering en onderhandelen
Werkoverleg en vergaderen
Coaching van leidinggevenden

 Communicatieve en Persoonlijke vaardigheden

Gespreksvaardigheden, o.a.interview-,advies- en slecht-nieuws gesprek
Effectief Presenteren
Assertiviteitstraining

Teambuilding

Samenwerken in teamverband
Besluitvorming
Teamrollen
Outdoor Teambuilding

Commerciele vaardigheden

Klantgericht handelen
Verkoopgesprek
Omgaan met klachten
Telefoonbehandeling
Naast bovengenoemde activiteiten hebben wij een samenwerkingsverband met het amerikaanse opleidingsinstituut The Training Clinic voor de workshop “Succesvolle Introduktie van Nieuw Personeel alsmede een aantal Train The Trainer programma’s, zoals:
 
Survival Skills for the New Trainer
How to Present Training with Impact!
How to Design Effective Training Programs

Adres:

Daver Consult & Training
Jacqueline de Grezlaan 22
4835 GT Breda
Nederland
Tel. 00-31-76-564 00 15
Fax.00-31-76-564 00 16
e-mail: e.daver@wxs.nl